Användningen av antibiotika minskar

0:35 min

För första gången har Smittskyddsinstitutet kunnat se rejäla resultat av landstingens restriktiva hållning till utskrivning av antibiotika. Användningen av antibiotika minskar i både Gävleborg och i landet som helhet, vilket är viktigt för att undvika att bakteriestammar utvecklar antibiotikaresistens, alltså motståndskraft mot de bakteriedödande medicinerna.

Att minska antibiotikakonsumtionen är bokstavligen livsviktigt, anser Smittskyddsinstitutet som varje år mäter hur mycket antibiotika som skrivs ut och samtidigt propagerar för att det inte ska användas förrän det blir absolut nödvändigt.

Glädjande siffror

Smittskyddsinstitutet har sedan 2010 kontinuerligt mätt Landstingens utskrivning av antibiotika och nu visar alltså siffrorna att kampanjen har gett resultat - för första gången har användningen minskat i samtliga landsting.

I Gävleborg är minskningen 7 procent jämfört med förra mätningen och det skrivs nu bara ut 330 recept per 1000 invånare och år. Det är mindre än riksgenomsnittet 383 recept och betydligt mindre än storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Uppsala som använder mest antibiotika i Sverige.