Hovrätten: Inget skadestånd för Englas familj

Den mördade flickan Englas familj får inget skadestånd. Inte heller Svea hovrätt anser att staten kan hållas ansvarig för att den nu dömde barnamördaren Anders Eklund från Torsåker kunde ha gripits redan efter mordet på Pernilla Hellgren i Falun 2000.

Detta om polisen hade följt upp de tips de fick, och att mordet på Engla därmed kunnat undvikas.

Familjen har inte heller rätt till kränkningsersättning med stöd av skadeståndslagen eller Europa-konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

"Även om det generellt finns en risksituation så länge en gärningsman går fri, måste det finnas en mer konkret hotbild mot just den som angrips för att statens bristfälliga agerande skulle kunna leda till ett skadeståndsansvar", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.