Kritik mot omsorgsnämndens beslut i Hudiksvall

Omsorgsnämnden i Hudiksvall får skarp kritik av FUB - föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Orsaken är ett beslut som stänger ute personer som behöver assistans från kommunens fritidsprogram.

I ett brev till omsorgsnämden påpekar FUB att kommunen genom beslutet gör sig skyldig till brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen kräver nu att nämnden ska ompröva beslutet.