Här gräver de ner långa ormar i Gavleån

0:43 min

I centrala Gävle har man den senaste veckan kunnat skåda två stora rör som ligger och flyter på vattenytan. Kanske inte så vackra men i sinom tid ska de se till att Gävle får fjärrkyla.

900 meter långa rör kan nu skådas på vattenytan av Gavleån. Till nästa sommar ska de ge fjärrkyla till centrala Gävle.

– För kunden innebär det att man får mindre utrustning att underhålla, och att man inte behöver investera i något eget kylsystem, säger Marita Alsholt projektledare för fjärrkylan på Gävle Energi.

Fjärrkylan i Gävle kommer att bestå av två olika delar, dels kompressorkyla och frikyla. Frikyla innebär att man använder vattnet i Gavleån vintertid för att få ner temperaturen i rören. En kompressor används i annat fall för att göra detta. 

– Däremot ska jag säga att det inte är Gavleåns vatten som cirkulerar i rören, Gavleåns vatten används bara i produktionsanläggningen för att kyla ner rören, säger hon.