Funktionshindrad fick vänta 15 månader på egen bostad

En funktionshindrad som önskat flytta hemifrån till eget boende och som beviljats bostad med särskild service av Gävle kommun, kunde flytta in först efter mer än 15 månader efter beslutet.

Inspektionen för vård och omsorg anser att det är en orimligt lång tid och att kommunen ska betala straffavgift eftersom det, sex månader efter beslutet, uppstått ett oskäligt dröjsmål.

Därför ansöker man nu hos förvaltningsrätten om att kommunen ska åläggas en särskild avgift på sammanlagt över 800 000 kronor.