Föräldrar i Söderhamn kämpar för byskolor

1:42 min

Nu kraftsamlar föräldrar från Trönö, Mo och Stråtjära i Söderhamns kommun för att få behålla sina byskolor.

I en utredning gjord av redovisningsföretaget PWC föreslås att de tre skolorna ska läggas ner.

Att lägga ner byskolorna vore förödande för byarna, anser Karin Orvik Blanksvärd från Stråtjära.

– Det skulle skapa en negativ spiral där man först tar skolan. Sedan försvinner biblioteket och förskolan. Då blir det svårt att ha affär på orten och i förlängningen tar man död på hela bygden här. Om man då lägger ner skolorna i Stråtjära, Mo och Trönö tar man död på en stor del av Söderhamns landsbygd, hävdar Karin Orvik Blanksvärd från Stråtjära.

Det var i mitten av oktober förra året som redovisningsföretaget PWC presenterade tre förslag på hur skolorna i Söderhamn kan organiseras i framtiden. I samtliga tre förslag läggs byskolorna i Trönö, Mo och Stråtjära ner.

Enligt utredningen kommer elevunderlaget minska med drygt 200 elever fram till 2020 och det är bland annat därför kommunen vill göra en omorganisation.

– Det finns ingenting som tyder på att man skulle tjäna pengar på att centralisera verksamheten. Det är mer att det ligger i tiden att centralisera. Vi vill att Söderhamns kommun istället ska våga bryta den trenden, säger föräldern Anna Edberg från Mo.

Föräldrar i de berörda byarna har nu gått samman för att kämpa tillsammans för de tre byskolorna och Karin Orvik Blanksvärd från Stråtjära hoppas att kommunen ska lyssna på dem.

– Vi hoppas att de ska se den här delen av kommunen som en tillväxtfaktor och att man ska ge oss lugn och ro här ute i byskolorna. Nu har vi fått ett stort engagemang för skolorna och det skulle vi kunna göra något bra av, berättar hon.

– Genom att satsa kan skolorna bli mera ekonomiska, mera klimatsmarta och öka sin kvalité ännu mer. Då kan skolorna i framtiden bli en självklar del i Söderhamn kommuns skolorganisation.