Gävleborg är bäst i landet på ändtarmscancer

1:24 min

Landstinget i Gävleborg är bäst i Sverige på att behandla ändtarmscancer. Det visar en nationell kvalitetsrapport som tittat på allt från resultat till väntetider och omhändertagande.

Torbjörn Sakari, överläkare i kirurgi och sektionsledare på Gävle sjukhus, berättar att de kommunicerar mer mellan avdelningarna nu än tidigare.

– Det är framför allt att vi har lärt oss att samarbeta och fått med alla på tåget. Och det är egentligen alla kliniker som har hand om de här patienterna. Det är hälsocentraler, röntgen, patologer, onkologer och så vi som kirurger bland annat.

Cancer i tarmen är den näst vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. För ungefär en tredjedel av patienterna med tarmcancer finns tumören i ändtarmen, som Gävleborgs län alltså är bäst på i landet, enligt Svenska kolorektalcancerregistret.

En av de som överblickar samarbetet är Yvonne Söderlind som arbetar som kontaktsjuksköterska:

– Jag är en så kallad spindel i nätet. Jag ser till att patienterna kommer till första mottagningsbesök och sedan är jag med hela vägen i det här flödet.

– Det är en trygghet för patienterna så att de vet vad de ska vänta sig. De behöver inte ringa till vår rådgivningstelefon eller hälsocentralen. De ska veta att de har ett ansikte och de ska veta vem de pratar med och veta att jag vet vad de väntar på och vad de ska gå igenom.

Trots de positiva resultaten fick Gävle sjukhus tidigare i år kritik för långa väntetider för patienter som behöver endoskopi, som används för att undersöka bland annat tarmen.

– Det är ju i högsta grad relevant eftersom många patienter får sin diagnos genom endoskopiska undersökningar. Det är något som vi jobbar väldigt hårt med att försöka få bukt med, säger Torbjörn Sakari, överläkare i kirurgi och sektionsläkare vid Gävle sjukhus.