Efterlängtad och mångkulturell träffpunkt

1:53 min

I centrala Gävle invigdes i dag en ny träffpunkt för seniorer. Det är den fjärde träffpunkten som öppnas för äldre i Gävle kommun.

Det finns inte en sittplats till alla som kommit till invigningen av den nya träffpunkten på Kaplansgatan i centrala Gävle. Efterfrågan på en ny träffpunkt har varit stor. Den som funnits på Brunnsgatan i fem år har i snitt 55 besökare varje dag.

En av de som köar till invigningen är Laila Rolfson.

– Det var väldigt mycket folk här. Det trodde vi inte att det skulle vara en sådan här kö inte.

Brukar du gå till den andra träffpunkten som finns på Brunnsgatan?

– Vi har varit där några gånger, men inte så ofta eftersom vi bor i Sätra och då tycker vi att det är lite långt bort. Så det här passar oss perfekt.

Avståndet mellan boende och träffpunkt tror träffpunktsamordnare Mona Wikland spelar stor roll för seniorerna.

– Det har man sett när man har gjort undersökningar uppe på Brunnsgatan. 75 procent av besökarna där är söderbor. Så jag tror absolut att man har behov av att ha en träffpunkt i närheten av där man bor. Det ska vara lätt att smita in till en träffpunkt, säger hon.

En speciell sak med Gävle är att man inte placerar träffpunkterna i anknytning till ett boende eller liknande. Hur kommer det sig?

– Det är kanske lättare att identifiera sig med en verksamhet som är fristående än om man skulle gå till ett vård- och omsorgsboende, säger Mona Wikland.

Även iranska föreningen kommer att bedriva verksamhet på Kaplansgatans träffpunkt. Ali hoppas att det ska bidra till att fler äldre känner sig välkomna.

– Det kan vara en mångkulturell plats, där alla kan uppleva varandras idéer, tankar och upplevelser. Jag tror att det kan hjälpa mycket.