Bättre näring till patienterna

1:45 min

En fjärdedel av alla patienter som vårdas på sjukhus har näringsbrist. Och det är inte bra eftersom det kan få stora konsekvenser efter en operation. Bland annat ökar komplikationerna och det tar längre tid för ett operationssår att läka.

För att motverka näringsbrist startas därför ett ett-årigt nutritionsprojekt på två kirurgavdelningar i landstinget Gävleborg.

– Jag tror vi kan förbättra för väldigt många patienter, säger Helena Olsson,specialistläkare på Kirurgin i Gävle.

Redan innan patienten läggs in för en operation görs en kontroll. Om det finns en näringsbrist kan åtgärder sättas in.

Under tiden patienten vårdas på kirurgavdelningen så hålls en noga koll över näringsupptaget.

Att patienter lider av näringsbrist är inte så konstigt. En sjukdom kan ju innebära att de mår illa och inte har någon aptit och då kanske man måste hitta andra lösningar än mat.

Och här får sjuksköterskorna en ny uppgift berättar Elisabeth Hörnfeldt som är sjuksköterska på kirurgavdelning 1 i Hudiksvall.

– Jag kan ta ansvar för att sätta in sondnäring eller nutritionsdropp, något som läkare måste ordinera förr, nu kan jag göra det själv.

Projektet pågår under ett år på kirurgavdelning 1 i Hudiksvall och avdelning 111 B i Gävle.

Och det är många yrkersgrupper involverade från undersköterskor till narkosläkare berättar specialistläkaren Helena Olsson.

– Alla de här yrkeskategorierna jobbar kring patienten och med patientens nutrition så alla behövs när projektet ska utformas. 

– Vi har ju olika kompetens och kanske ser på patienten på olika vis och tillsammans blir det här det bästa för patienten och det är ju därför vi är här, menar sjuksköterskan Elisabeth Hörnfeldt.