Skolinspektionen ger Sandviken bakläxa

1:40 min

Skolinspektionens granskning visar att en majoritet av föräldrarna upplever att det är en lång och problematisk process för att få särskilt stöd till eleven.

Granskningen visar även att en majoritet av föräldrarna upplever att det är deras krav som varit avgörande för att barnen ska få stöd.

Granskningen som Skolinspektionen gjort innefattar 16 skolor i 8 kommuner, två av dessa skolor finns i Sandviken. 

 – Det är beklagligt om de upplever det på det sättet, men det är inte den uppfattning jag har. Vi får kritik inom vissa områden och då ska vi så klart bli bättre, säger Lars Walter som är grundskolechef i Sandviken. 

– Alla har sin del för att en skolgång ska bli bra, föräldrarna har sin del i ansvaret och skolan har sin, säger han.

Det är skolans ansvar

Enligt Anna Wide, projektledare på Skolinspektionen så är det tydligt vem som bär ansvaret.

Anna Wide, Skolinspektionen: "Det är skolan och förblir skolans ansvar att identifiera vilket behov av stöd en elev har."

Lars Walter tycker att dem har ett bra samarbete med föräldrar, skolan och skolhälsan.

– Man ska få det stöd man har rätt till, men sedan finns det olika uppfattningar om vad det stödet innebär. Vi måste ha respekt för professionen att avgöra vilket stödet är. Jag upplever att det är där det ofta finns meningsskiljaktigheter, säger Lars Walter.

Sandvikens kommun har nu tillsatt en arbetsgrupp som under hösten ska jobba med att förbättra de brister inom särskilt stöd i skolan som uppmärksammats av skolinspektionen.