Gemensam socialjour nobbas av Hudiksvall

1:50 min

Ett av föreningen BRIS valkrav är att alla socialjourer i landet ska vara bemannade dygnet runt med utbildade socionomer. Så är inte fallet i Gävleborgs kommuner. Men det ska det bli ändring på när länet nu får en gemensam socialjour. Hudiksvall ställer sig dock utanför samarbetet.

Mats Collin, förvaltningschef på socialtjänsten i Gävle, förklarar läget:

– En del kommuner har en bemanning som täcker ganska mycket av icke-kontorstid men det kan ändå finnas luckor på helger.

Det är socialjouren som ansvarar för kommunens socialtjänst på kvällar, nätter och helger när ordinarie personal är ledig. Det kan till exempel vara ett barn som ringer polisen och berättar om övergrepp eller våld i hemmet och någon med socionomkompetens direkt behöver kopplas in.

I november uppgav bara en femtedel av länets kommuner att de har en socialjour som uppfyller Socialstyrelsens kriterier. Men det ska det bli ändring på efter årsskiftet när en länstäckande socialjour planeras öppna i Gävle.

När Socialstyrelsen i slutet av 2013 frågade alla kommuner i Sverige om man har en socialjourverksamhet så var ett av kriterierna att man vid behov kan vara på plats, exempelvis hos en familj, inom två timmar. Är det rimligt att hinna från Gävle till Nordanstig på den tiden?

– Händer det någonting långt upp i norra Hälsingland så är det ju restiden som kommer att vara gränsen för hur fort man kommer dit, säger Mats Collin. 

Vad tänker du om det?

– Vi tänker och räknar med att vi får hantera det så, vi får acceptera att det blir så.

Hudiksvall har som enda kommun beslutat att ställa sig utanför samarbetet och i stället öppna en egen dygnet runt-jour. I april öppnade ett akut- och lågtröskelboende för hemlösa och missbrukare, och det är personalen där som kommer att svara i telefon.

Gunnar Canslätt, kristdemokratisk ordförande i social- och fritidsnämnden i Hudiksvall tycker att det är en fördel att vara nära till hands:

– Det känns väldigt bra att vi kan få snabba omhändertaganden så att vi snabbt kan hjälpa till, och att vi har kompetent och utbildad personal som vet hur de ska hantera olika situationer. Det känns väldigt tryggt, säger Gunnar Canslätt.