Drogförebyggande arbetet försvagas befarar Narkotikafritt Bollnäs

1:52 min

Det finns oro för att det drogförebyggande arbetet i Bollnäs är på väg att raseras.

För snart en månad sedan slutade Bollnäs drogsamordnare och någon ny rekrytering har inte gjorts.

Föreningen Narkotikafritt Bollnäs är kritisk till att tjänsten eventuellt försvinner.

Sedan drogsamordnaren avslutat sin tjänst har arbetsuppgifterna fördelats ut på andra personer i kommunen.

– Som vi ser det är det ett svek mot väljarna. Alla partierna har stått och sagt att det är viktigt med drogförebyggande arbete och så har vi inte ens en drogsamordnare, säger Marie Svensson ordförande i Narkotikafritt Bollnäs.

Jan Lahenkorva, socialdemokrat och ordförande i Folkhälsorådet, svarar.

– Det viktiga med det drogförebyggande arbetet är det arbete som utförs. Det som drogsamordnaren gjort är att sköta samordningen och det viktiga för oss är att den samordningen kan fortsätta men det kanske inte är nödvändigt att vi har en tjänst som är en drogsamordnare.

Jan Lahenkorva menar att det drogförebyggande arbetet ska breddas och skötas av flera verksamheter.

Men att inte ha en person som är spindeln i nätet mot kommunens förvaltningar och andra samarbetspartners kan vara förödande på sikt tror Marie Svensson ordförande i föreningen Narkotikafritt Bollnäs.

– Om vi inte har ett långsiktigt tänk där vi börjar redan på mellanstadienivå med drogförebyggande åtgärder så kommer det att bli en explosion av en massa lidande och en massa kostnader för kommunen. Den kostnad att ha ett bra förebyggande arbete är ingenting mot vad det kostar att ha tio i behandling som kostar flera miljoner om året, säger Marie Svensson.

– Det handlar om hur vi väljer att jobba om vi inte har funktionen drogsamordnare kvar. Är vi duktiga på att följa upp det drogförebyggande arbetet inom kommunstyrelsen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen så kommer det inte att tappas bort, menar Jan Lahenkorva.

– Vi måste ha en person som håller i och driver de här frågorna med det förebyggande arbetet annars kommer det att explodera om fem år, tror Marie Svensson.