Sänkt vinst för Sandvik

0:27 min

Sandvik redovisar en sänkt vinst för tredje kvartalet i år, men inte så mycket som experterna trott.

Verkstadskoncernen Sandvik redovisar en vinst före skatt på två miljarder kronor för tredje kvartalet i år.

Det kan jämföras med vinsten på drygt 2,1 miljarder motsvarande period förra året. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på drygt 1,8 miljarder kronor, enligt Reuters. Därmed var vinsten högre än vad expterterna förutspått.

Både Sandviks omsättning och orderingång steg under det tredje kvartalet.

Omsättningen steg till 22,6 miljarder kronor, från 20,4 miljarder kronor ett år tidigare, och orderingången steg till nära 21 miljarder, från 20,2 miljarder kronor.

"Affärsförutsättningarna var fortsatt goda i Nordamerika, i synnerhet för Sandvik Machining Solutions. Efterfrågan i Europa varierade eftersom de svagare marknadsförutsättningarna i Ryssland indirekt påverkade den övriga kontinenten", skriver Sandviks vd Olof Faxander i en kommentar.

Under kvartalet minskade antalet anställda i Sandvik med 620 personer, enligt Olof Faxander, som i uttalandet lyfter fram ändrade metallpriser och valutakurser som positiva faktorer under tredje kvartalet.