SD vågmästare i Gävle

1:30 min

Sverigedemokraterna markerade tydligt på dagens kommunfullmäktigemöte i Gävle att partiet är vågmästare och kan avgöra frågor i kommunen.

I de två första omröstningarna var det nämligen SD som avgjorde hur det gick - och så kan det fortsätta hela mandatperioden om inte de andra partierna kommer överens, säger Jörgen Edsvik som är Socialdemokraternas kommunalråds-kandidat:

– Om det inte kommer en bredare överenskommelse till stånd mellan de två stora blocken, då kommer det att bli så här under de kommande fyra åren. Ibland nedlagda röster, ibland stöd åt ena sidan och ibland stöd åt andra sidan, säger Jörgen Edsvik (S).

Sverigedemokraterna inledde alltså den nya mandatperioden med en styrkedemonstration. Först röstade de med alliansen om att frågan om val av ordförande för kommunfullmäktige skulle ske i dag och inte skjutas upp, något som de röd-gröna vill för att kunna spela med den posten i förhandlingarna med alliansen.

När ordförande-valet sedan blev av lade SD ned sina röster, vilket gjorde att Socialdemokraten Eva Älander kunde väljas med tre rösters övervikt.

– De visar förstås att de är i en vågmästarposition och det kommer de att fortsätta vara så länge vi har två tydliga minoritesblock, säger Jörgen Edsvik (S).

Tanken var att förhandlingarna mellan de rödgröna och alliansen skulle vara klara inför dagens fullmäktigemöte, men de har inte lyckats komma överens och direkt efter att dagens möte är slut fortsätter förhandlingarna igen säger Jörgen Edsvik.

– Alliansen har bjudit in oss till ett möte klockan två i dag efter kommunfullmäktige, så det tyder väl också på att även dom tydligt har deklarerat att frågan inte skulle vara avgjord före fullmäktige i dag.