Riksbanken sänker räntan

Det blev som flera bedömare trott en räntesänkning från Riksbanken. Därmed är den svenska styrräntan nu på historiskt låga nivåer: 0,0 procent.

Att räntan sänks beror på att Riksbanken vill få fart på inflationen, så att priserna börjar stiga.

Vid Riksbankens förra räntebesked i september lämnades räntan oförändrad. Då spådde Riksbanken att räntan skulle höjas först mot slutet av 2015.