Flicka i Sandviken får 10 000 kronor i skadestånd

En flicka i Sandviken får 10 000 kronor i skadestånd efter att en domstolsprövning drog ut på tiden.

Domstolsprövningen handlade om flickans ansökan om avlösarservice i hemmet.

Justitiekanslern konstaterar att fördröjningen brutit mot den i Europakonventionen stadgade rätten till rättegång inom skälig tid.

Pengarna ska betalas ut av Domstolsverket.

Avlösarservice är till för att avlasta anhöriga som vårdar personer med funktionsnedsättning i hemmet.