Vattenfall gör storförlust

Det staliga elbolaget Vattenfall gör en storförlust på 20,8 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Motsvarande resultat i fjol var 3 miljarder kronor.

Det svaga resultatet i år beror på nedskrivningar av företagets tillgångar på över 23 miljarder på grund av det låga elpriset. En stor del av nedskrivningarna görs på Vattenfalls fossilbaserade kraftverk i Tyskland och Nederländerna.