Gävle kan få 50 nya trafikledare

1:40 min

Trafikcentralen i Gävle kan få ett 50-tal nya medarbetare som ska jobba med att leda trafik på väg och järnväg.

I en utredning från Trafikverket föreslås att trafikledningen i landet koncentreras till fyra orter.

– Vi behöver ha en hantering av hela Norrland. Rent teoretiskt skulle vi kunna vara på två eller tre platser, men vi ser utifrån trafiken i Norrland, som är lite annorlunda än den i storstäderna, att valet faller på Gävle som den fjärde orten, säger Caroline Ottosson som är chef för verksamhetsområdet Trafikledning på Trafikverket.

Trafikverket vill alltså samla sina trafikledare till de tre storstäderna och Gävle på bekostnad av Boden, Ånge och Hallsberg.

På trafikcentralen i Gävle jobbar det redan cirka 130 personer och om det här förslaget blir verklighet skulle den styrkan ökas med minst 50 personer.

– Det som talar för Gävle är vi redan har en relativt stor och fungerande verksamhet som är på plats. Gävle är en stad där vi redan har ett regionkontor. Vi ser också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv att Gävle med omnejd kan erbjuda det och att man har en arbetsmarknad som fungerar, säger Caroline Ottosson.

För att bli Trafikledare i framtiden kommer det troligtvis att krävas att man gått en högskoleutbildning. Och Trafikverket öppnar också för ett samarbete med en högskola om en sådan utbildning kan bli aktuell. Kanske kan den förläggas i Gävle.

– Jag är öppen för att diskutera det, säger Caroline Ottosson.

Utredningen är nu ute på remiss och vid årsskiftet väntas Trafikverket fatta beslut om förslaget.