Polisens förundersökning visar bilder från lägenheten. Här söker man med ljus som ska visa besudlingar. Foto: Polisens förundersökning
1 av 6
Polisens förundersökning visar bilder från lägenheten. Här söker man med ljus som ska visa besudlingar. Foto: Polisens förundersökning
Sveriges Radio
2 av 6
Sveriges Radio
Sveriges Radio
3 av 6
Sveriges Radio
28-åringens lägenhet är fortfarande avspärrad. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
4 av 6
28-åringens lägenhet är fortfarande avspärrad. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
Åklagare Ulf Back (tv) under brottsplatssynen i 28-åringens lägenhet. Försvarsadvokat Carl Lindström i bakgrunden. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
5 av 6
Åklagare Ulf Back (tv) under brottsplatssynen i 28-åringens lägenhet. Försvarsadvokat Carl Lindström i bakgrunden. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
Huset som 28-åringen bodde i och platsen där mordet skedde. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
6 av 6
Huset som 28-åringen bodde i och platsen där mordet skedde. Foto: Fredrik Björkman/Sveriges Radio
Nordost-mordet

Rättsläkaren: Kan inte utesluta handgemäng

I dag fortsatte rättegången mot den 28-årige man som står misstänkt för att ha strypt och sedan styckat en 24-årig småbarnsmamma i Gävle. Under dagen hölls förhör med polisens tekniska experter och även rättsläkaren i målet hördes.

Har du frågor om rättegången? Maila dina frågor till fredrik.bjorkman@sverigesradio.se eller gabriel.henning@sverigesradio.se

Fredrik Björkman: Innan dagens rättegång genomgår vi samma säkerhetskontroll med metalldetektor och genomsökning av de saker vi har med oss in i rättssalen.

09:00, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisen anländer sent i dag och viss förvirring uppstår av det.

09:01, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Under dagen kommer vittnesförhör att hållas och sakkunniga kommer prata. Både från Säters psykologiska anstalt och rättsläkaren.

09:02, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Åklagaren har tidigare kommenterat att mycket kan komma fram under förhören med läkaren.

09:03, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 24-åriga småbarnsmammans närstående är på plats och kommer att vara de första som går in i salen efter 28-åringen och åklagaren.

09:04, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Försvaret begär att dagen börjar med en paus för att stämma av frågor som han har till 28-åringen.

09:07, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Därför börjar alltså rättegångsdagen med en paus. Stämningen blir förrvirrad och uppslupen, folk vet inte om de ska gå ut ur salen eller sitta kvar.

09:08, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Upplägget som det ser ut just nu är att försvaret kommer ställa några frågor till 28-åringen efter att han gått igenom dem under pausen. Därefter kommer vittnesförhör med sakkunniga från sjukvården att höras klockan 10.

09:09, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Vi är alltså tillbaka i rättssalen om cirka 10 till 15 minuter.

09:10, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Pausen drar ut på tiden, vi väntar på att försvarsadvokaten skall bli färdig med sina nya frågor som han har med 28-åringen innan rättegången kan gå vidare med vittnesförhör och förhör med sakkunniga.

09:34, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Mycket tyder på att rätten kommer att kalla tillbaka till rättegång klockan tio. Då ska sakkunniga och rättsläkaren vittna, därmed är det inte säkert att försvarsadvokaten har några ytterligare frågor till 28-åringen som han kommer att framföra.

09:49, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättegången är nu åter i gång. Försvarsadvokaten börjar med ett par enstaka frågor till 28-åringen.

10:03, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Försvarsadvokat Carl Lindström frågar 28-åringen om pappret som hittat i 28-åringens lägenhet med texten "This girl is about to die".

10:04, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen svarar att skriften var en titel på ett konstverk han planerade.

10:05, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen svarar sakligt och engagerat när han berättar om hur konstverket skulle utformas.

10:06, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen gestikulerar med händerna när han förklarar hur verket skulle se ut.

10:06, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Han är engagerad i frågan och gör långa utläggningar om konstverket.

10:07, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen menar alltså att pappret med texten "This girl is about to die" var en titel på ett konstverk. Pappret hittades alltså av polisen i 28-åringens lägenhet och åklagaren har tidigare poängterat att texten fanns i lägenheten.

10:08, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu frågar försvarsadvokaten om varför 28-åringen försökt göra sig av med hårddiskarna, som han slängde i vattnet.

10:09, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen säger att hårddiskarna innehöll personligt material och att det skulle begravas när han tog livet av sig.

10:10, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Åklagaren frågar hur 28-åringen känner inför att han skrivit en lapp som säger "this girl is about to die", och sedan dödar han en tjej.

10:11, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen uppger lugnt och samlat att det inte finns något samband.

10:11, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen är samlad nu i början av rättegångsdagen.

10:13, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Ett vittne kallas nu in i salen. Det är det andra vittnesförhöret som sker i rättegången.

10:13, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Under tiden som vittnet avlägger vittnesed, noterar 28-åringen några rader på ett papper framför sig.

10:14, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Vittnet är Åke Östberg, polis på tekniska roteln i Gävle. Han var en av polisens tekniker som kom till 28-åringens lägenhet efter att 24-åriga småbarnsmammans styckade kropp hittas av de första poliserna som kommer till lägenheten.

10:15, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen börjar skaka när polisens tekniker vittnar om hur de börjar arbeta med undersökningen av 28-åringens lägenhet där 24-åriga småbarnsmammans kropp alltså hittas.

10:16, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker hittar ett antal kartonger där kroppsdelar hittas.

10:19, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen var samlad när rättegången startade och var engagerad i de frågor som ställdes till honom om en titel på ett konstverk. Nu skakar han okontrollerat och håller sin hand för munnen.

10:20, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Han stirrar ner i bordet när polisens tekniker vittnar om när de hittar kroppsdelar från 24-åriga småbarnsmamman i 28-åringens lägenhet.

10:20, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker uppger att de kan dra slutsatsen att styckningen sker efter att 24-åriga småbarnsmamman avlidit. Han säger att det ser "rent ut", alltså att de inte hittar mycket blod i lägenheten.

10:22, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 24-åriga småbarnsmammans far sitter bredvid vittnet och lyssnar på när polisens tekniker berättar om hur de hittar 24-åriga kvinnans styckade kropp.

10:23, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Fadern gråter och har slutna ögon under långa perioder.

10:23, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker: Man reagerade starkt på att 28-åringen skrivit "This girl is about to die" på ett papper som vi hittar i samband med att vi hittar kroppen.

10:27, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen har suttit och skakat och stirrat på en och samma punkt framför sig på bordet sedan polisens tekniker började vittna.

10:27, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker uppger att de inte hittar några spår som tyder på att en strid pågått i lägenheten. De hittar inte många synliga spår med blod eller liknande.

10:29, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker uppger att det luktar såpa och järn i lägenheten. De hittar också byttor och hinkar med såpvatten i lägenheten.

10:30, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker uppger i förhöret att dem hittar blodspår med hjälp av ett speciellt ljus som kan visa vart blod funnits, även om det torkas bort eller städas bort. Resterna sitter alltså kvar och de kan ses med hjälp av metoden.

10:36, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Sådana spår fanns det rikligt av i 28-åringens lägenhet. På flera bilder som visas i rätten ser man hur ljuset lyser blått där blod funnits.

10:36, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker säger att mycket tyder på att lägenheten är väl rengjord efter att 28-åringen styckat 24-åriga småbarnsmammans kropp.

10:37, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen noterar och skriver ner saker på ett papper framför sig. Han har skakat under förhören med polisens vittnesförhör.

10:41, 14 January 2015

Fredrik Björkman: I 28-åringens källarförråd hittas flyttkartonger som 24-åriga kvinnans kroppsdelar ligger i.

10:41, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker går igenom punkt för punkt vad som hittas i 28-åringens lägenhet.

10:45, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen gnider sin hand mot bordet framför sig. Han drar med ett finger i bordet framför sig.

10:46, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisen hittar raspen och filékniven som använts när 28-åringen styckade den 24-åriga småbarnsmamman i 28-åringens lägenhet.

10:48, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker uppger i sin rapport att personen som utfört styckningen är kunnig. Detta baseras på hur styckningen är utförd.

10:49, 14 January 2015

Fredrik Björkman: När polisens tekniker uppger att styckningen visar på kunskap så fnyser 28-åringen och skakar på huvudet.

10:49, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Han sitter med stängda ögon och skakar på huvudet.

10:50, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu kallas ett andra vittne. Det är polisens andra tekniska expert som var med när 24-åriga småbarnsmammans styckade kropp hittas.

10:52, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Experten uppger samma uppgifter som tidigare expert från polisen.

10:57, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu tar rätten en paus och efter pausen hörs ett expertvittne om fynden i 28-åringens lägenhet.

11:01, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Pausen ska vara kort, cirka 10 till 15 minuter.

11:01, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Vi har alltså tidigare hört expertvittnen från polisens tekniker som berättat om vad de hittat i lägenheten. De har också uppgett att mycket tyder på att styckningen utförts av en person med kunnande om styckningar.

11:03, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Under första rättegångsdagen visade åklagare Ulf Back att man hittat bilder med mänsklig anatomi på 28-åringens dator.

11:04, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu fortsätter rättegången mot den 28-årige man som står åtalad för styckmord i Gävle, där han ska ha styckat en 24-årig småbarnsmamma.

11:20, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Försvaret vill nu hålla förhör med ett expertvittne som kan vittna om ett fynd som tekniker gjort i 28-åringens lägenhet.

11:20, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Vittnet arbetar på SKL, polisens expertlaboratorium som analyserar prover som hittas av tekniker.

11:22, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Experten vittnar om att man undersökt prover som hittats i 28-åringens lägenhet.

11:24, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen skakar även nu när vittnet berättar om fynden i 28-åringens lägenhet.

11:27, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu bryter rätten för lunch. Vi är åter 13:15 med vittnesmål från fler sakkunniga. Missa inte det!

11:31, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Polisens tekniker har hittat ett par trosor, som polisen menar är sönderrivna. På trosorna har man hittat DNA-spår. Spåret är spermier.

11:37, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Det är detta fynd som experten uttalade sig om. Hen menade att spermierna fanns på trosorna och att trosorna var sönderrivna.

11:38, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen har svarat att spermierna hamnade på trosorna när han och 24-åriga småbarnsmamman lade sig för att sova, strax innan strypningen skedde.

11:39, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu fortsätter rättegången mot 28-åringen som står åtalad för styckmordet av 24-åriga småbarnsmamman i Gävle.

13:19, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Första vittne nu är rättsläkaren i fallet.

13:20, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren är expertvittne och kommer att förhöras om vad hon hittade när hon undersökte både 28-åringen och 24-åriga kvinnan.

13:21, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen stirrar ner i bordet när rättsläkaren berättar om när hon undersöker den styckade kroppen.

13:21, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren: "Styckningen var ganska välordnad".

13:22, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 24-åriga småbarnsmammans far sitter bredvid expertvittnet, rättsläkaren, som berättar om vad läkaren hittat när hon undersökt den styckade kroppen.

13:23, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen börjar nu skaka okontrollerat igen.

13:23, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren säger att styckningen tyder på att personen som styckat kroppen inte har någon medicinsk utbildning, men att den var utförd på ett effektivt sätt.

13:24, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringens händer skakar okontrollerat och han håller i dem när rättsläkaren pratar om undersökningen av styckade 24-åriga kvinnans kropp.

13:30, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren: "Naturligtvis behövs det kraft för att göra den här kvävningen".

13:32, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen skriver något på ett papper som han har framför sig när rättsläkaren berättar om strypningens effekter på 24-åriga småbarnsmammans kropp.

13:33, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Han fortsätter att skaka okontrollerat i hela kroppen, då och då mumlar han något för sig själv.

13:34, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren har hittat blåmärken på 28-åringens arm när hon undersökt honom efter att han överlämnat sig själv till polisen.

13:36, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren visar de skador som 28-åringen hade på armen när han undersöktes.

13:38, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren uppger att vissa av skadorna på 28-åringens arm kan vara bitmärken eller fingermärken, men det har inte kunnat bekräftas efter undersökningen.

13:40, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen vrider på handleden framför sig, han tittar på handen när han rör den.

13:43, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Det gör han under en längre tid nu när rättsläkaren vittnar om undersökningen av 24-åriga småbarnsmammans kropp och undersökningen av 28-åringens kropp.

13:43, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren: "Misstanken är stor att det var handgemäng inblandat."

13:44, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkare Birkhild Giebe som är expertvittne i dag var alltså den som undersökte 24-åriga småbarnsmammans kropp. Hon undersökte också 28-åringen när han kommit in till polisen efter händelsen.

13:47, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rätten får se bilderna från de undersökningarna.

13:47, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen fortsätter att vrida på handleden med högerhanden under hela förhöret såhär långt. Han tittar också på handen.

13:48, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen vrider så på handen när rättsläkare Birkhild Giebe pratar om hans arm som hade blåmärken vid undersökningen efter händelserna.

13:49, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Åklagare Ulf Back vill veta om skadorna uppkom på grund av strid och om skadorna kan vara uppkomna av att 24-åriga kvinnan försökte få bort 28-åringen från sig när strypningen skedde.

13:49, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Det kan inte med full säkerhet fastslås enligt rättsläkaren, skadorna kan ha uppkommit vid olika tillfällen. Men samtidigt kan man inte utesluta att skadorna ser ut som fingermärken och bitmärken, enligt rättsläkaren.

13:50, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkare Birkhild Giebe är alltså inte säker på hur skadorna på 28-åringens arm uppkommit.

13:51, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkare Birkhild Giebe: "Jag kan inte utesluta att det var någon form av handgemäng".

13:52, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Domaren ber att få se obduktionsbilderna där skadorna på 24-åriga småbarnsmamman syns. Dessa bilder ska ses bakom stängda dörrar. Därmed får vi lämna rättssalen.

13:53, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Just nu får vi alltså lämna rättssalen eftersom domaren annonserar stängda dörrar när rätten ska se obduktionsbilderna, som är belagda med sekretess.

13:55, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Vi är åter i gång när rätten öppnar dörrarna för åhörare igen. Det är osäkert hur lång tid det kan ta, men bilderna har visats förut i rätten. Nu är det alltså rättsläkare Birkhild Giebe som får förklara skadorna på den 24-åriga småbarnsmammans kropp med hjälp av obduktionsbilderna.

13:57, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Det är alltså oklart kring hur skadorna på 28-åringens arm uppkommit. Rättsläkare Birkhild Giebe kan inte fastslå att de uppkommit av strid, men hävdar att det inte kan uteslutas.

14:07, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Nu är förhandlingen åter i gång. Vi får komma in i salen igen.

14:16, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Domaren frågar kring de skador som man finns på 28-åringens kropp efter händelserna.

14:18, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen pratar med sin försvarsadvokat när bilderna på hans kropp visas i rättssalen.

14:19, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkare Birkhild Giebe kan inte svara med säkerhet på när skadorna uppkommit. De kan ha uppkommit vid strypningstillfället, men det kan inte fastslås helt och hållet.

14:19, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättsläkaren uppger att alla skador på 28-åringen kan ha uppkommit på grund av våld med något trubbigt. Det kan vara en arm, en häl eller andra kroppsdelar som tryckts mot 28-åringens kropp.

14:24, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Försvarsadvokaten ber rättsläkare Birkhild Giebe att visa blåmärkena igen. Försvarsadvokaten menar att det är svårt att se vad som är skador på 28-åringens kropp.

14:25, 14 January 2015

Fredrik Björkman: 28-åringen tittar nu upp på bilderna, han fingrar med pennan som han använt för att notera under rättegången.

14:27, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Förhöret med rättsläkaren är då slut.

14:28, 14 January 2015

Fredrik Björkman: Rättegången avslutas med detta, och i morgon fortsätter förhör med fler vittnen och expertvittnen.

14:29, 14 January 2015

Fredrik Björkman: På fredag kommer domen att komma. Innan dess, alltså i morgon torsdag sker de sista vittnesförhören. Sedan sker slutpläderingen från åklagaren och försvararen.

14:30, 14 January 2015

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".