S-rörelsen nöjt över renovering

1:41 min

Hyresgästerna på Norra Järnvägsgatan i Ljusdal som fick sin fastighet renoverad för den lokala fackklubbens Sekos pengar tycks nöjda över resultatet.

Örjan Fridner är ordförande för Socialdemokraterna, som tillsammans med flera andra s-märkta föreningar hyr lokaler i huset.

– Trappuppgången är fin. Salen som vi har som huvudsal för våra möten är omgjord. Det är jag väldigt glad över.

Enligt Örjan Fridner så har upprustningen på Norra Järnvägsgatan höjt standarden på lokalerna. Men Folkets Hus-föreningen i Ljusdal, som äger fastigheten, har inte i tagit i med hyran till organisationerna inom rörelsen.

Socialdemokraterna i Ljusdal har exempelvis en månadskostnad på drygt 2 300 kronor för kontorslokal med tillhörande kök och förvaringsutrymmen.

De var när Seko skulle flytta in som Folkets Hus-föreningen lånade 200 000 kronor av medlemmarnas pengar för upprustning. Och den nu avskedade kassören Bosse Hedin var också han nöjd över upplägget när vi pratade med honom i somras.

– Då flyttade vi in där och fick en väldigt billig hyra. Vi fick en hyra på 1500 kronor, och då ingår städning.

Det brydsamma är att Bosse Hedin i praktiken gjorde upp affären med sig själv eftersom han också sitter som ordförande i Folkets Hus-föreningen.

I huset finns LO-fack som Kommunal och Byggnads liksom Folkets Hus styrelse där flera uppsatta s-politiker sitter, som Roland Bäckman, och även Kommunals ordförande Ann Eriksson. Ingen har reagerat över affären.

Socialdemokraten Iréne Jonsson har varit revisor i föreningen. Men hon tycker inte att hon haft någon anledning att slå larm.

– Det är inte vår sak som revisorer att ifrågasätta var de lånar pengar. Vi ser att de lånat och tecknat avtal, men det är ett styrelsebeslut. Vårt uppdrag är att se till att de försvaltar fastigheten.

Du såg ingen anledning att du som socialdemokrat skulle föra upp frågan när du reviderade, att det verkade konstigt att fackets pengar användes?

– I det läget såg vi inte det, facket var en av hyresgästerna, säger Iréne Jonsson.

– Vårt parti ska aldrig vara inblandad i såna saker, som att vi fifflar. Det är inte vårt parti, säger Örjan Fridner.

Vad kan du göra för att gå till botten med det här?

– Det blir med all säkerhet ett extra VU. Sen måste vi nog be att få prata med styrelsen för Folkets Hus.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln uppgav vi att Björn Mårtensson satt i styrelsen för Folkets Husföreningen. Korrekt är att han sitter i valberedningen.