GD: Facebook har blivit för stora

1:38 min

Facebook tog bort Gefle Dagblads publicering om gratis mammografi med en bild på ett naket kvinnobröst. Ett demokratiskt problem anser tidningens ansvariga utgivare Anna Gullberg som rasade över Facebooks beslut att ta bort publiceringen.

Fler och fler människor tar del av nyheter via sociala medier.

När medielandskapet förändras och människor överger de traditionella kanalerna; tryckt tidning, radio och tv, måste medieföretagen följa med och visa sitt material där människorna befinner sig.

Därför använder sig de traditionella medierna sig mer och mer av sociala medier för att sprida sitt material.

Facebook, Twitter och Instagram har riktlinjer som styr vad som får publiceras och vad som inte får publiceras.

De riktlinjerna fick Gefle Dagblad känna på när man i dagarna publicerade en bild på sina Facebooksida föreställande en mammografiundersökning med ett naket kvinnobröst tillsammans med en länk till en artikel om att fria mammografiundersökningar ska bli verklighet nästa år.

Publiceringen togs bort av Facebook som också blockerade tidningens redaktörer temporärt från att publicera ytterligare inlägg på GD:s Facebooksida.

Gefle Dagblads ansvariga utgivare Anna Gullberg rasade över beslutet och meddelade att hon skulle framföra en protest mot Facebooks agerande direkt till företaget.

– Det blir ett privat företag som styr över både yttrandefrihet och åsiktsfrihet på det här sättet. Problemet ligger inte i Facebook, problemet är att Facebook blir ett eget internet.

Anna Gullberg säger att Gefle Dagblad förlitar sig på Facebook som en kanal för att sprida nyheter till de användare som inte har en traditionell kontakt med tidningen. Främst är det de yngre användarna som man vill locka in till tidningen. Att Facebook bestämmer vad som kan tas bort blir ett problem enligt Anna Gullberg.

– Det blir problematiskt för vi har ju alla investerat extremt mycket av vår tid och våra liv, både professionellt och privat i Facebook med våra bilder och våra statusuppdatering och allt vi använder det till. Det är problematiskt att det är någon annan som äger rätten och som kan bestämma.

Så enligt dig har Facebook blivit för stora?

– Ja, det kanske man kan säga att de har blivit. Jag tycker överhuvud taget att det blivit ett problem att det finns ett enda företag som styr förutsättningarna.

Varför ska Facebook bry sig om Gefle Dagblads protest?

– Jag tror att Gefle Dagblads protest är en droppe i oceanen naturligtvis. Samtidigt kan jag inte avstå från att skicka en sådan protest och jag föreställer mig att jag är långt ifrån ensam om att tycka det här. Många små protester kanske kan leda till en policyförändring, avslutar Anna Gullberg.