Fristadsavtalet har undertecknats

1:15 min

I dag skrev Gävle kommun avtal med fristädernas internationella nätverk Icorn om att bli världens första fristad specifikt för en förföljd bildkonstnär.

Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik (S) tillsammans med Icorns ordförande Helge Lunde.

– I grunden handlar det om vanlig mänsklig solidaritet mot medmänniskor och omvärld. Jag tror också att det kommer berika oss själva genom att vi får ytterligare ett inslag till vårt kulturliv, sa Jörgen Edsvik efter att avtalet var påskrivet. 

Bland alla som är på flykt i exempelvis Europa finns det med stor sannolikhet människor som flyr undan förföljelse för något som de har uttryckt konstnärligt och som kan vara aktuella för en plats i någon av världens 50-talet fristäder. Det kan vara författare och journalister, musiker och bildkonstnärer. Idag kan nämligen konstnärer i alla uttryck söka en fristad genom Icorn.

Det finns en stort konstintresse i Gävle som gjorde att miljöpartiet la förslag om att kommunen skulle bli fristad åt just en bildkonstnär för ett par år sedan, säger kommunens fristadssamordnare Hanna Nordell.

- Just då handlade det om Narek Aghajanyan som kom från Armenien till Sverige och var förföljd i sitt hemland på grund av sin konst. Den var abstrakt vilket då kunde uppfattas som att det inte var politiskt, och det blev en stor diskussion i Gävle, säger Hanna Nordell.

Narek Aghajanyan fick ju sedan uppehållstillstånd så han är ju inte aktuell för en fristad, för vad är en fristad egentligen?

- Fristad är något så spännande som att det är en stad som tar sig an en konstnär under en tvåårsperiod. Det är ett stipendium så egentligen kräver man ju ingen motprestation, och till skillnad från andra konstnärliga residens är det inte grundat på konstnärliga meriter utan det är behovet av skydd som är det första och det främsta.

Och så ska konstnären komma till ett både socialt och professionellt sammanhang. Till att börja med måste kommunen lösa en rad praktiska saker, som bostad åt konstnären som kanske också har familj, och sedan diskuterar kommunen sina förutsättningar med Icorn:

- Och sedan kommer Icorn att sätta samman en lista på personer utifrån de nätverk som de i sin tur har, med mycket kunskap om hur det står till med yttrandefriheten runt om i världen, säger Nordell.

En lista över bildkonstnärer vars behov av skydd också har verifierats...

- Ja, och hur det går till sedan är ju väldigt viktigt för min del, för att sedan kommer ju den här listan på personer tillbaka till Gävle och det är jätteviktigt att det är staden som tar det här beslutet i och med att det är vi som stad som är värd.

Det finns än så länge inga tankar om vilken profil som konstnären ska ha men att han eller hon kommer att påverka stadens kulturliv - det är Hanna Nordell helt säker på:

- Hur vet vi inte än, och det är det som är som är så himla spännande, men jag tänker väl att vi tillsammans arbetar med konstnärlig yttrandefrihet i en stad måste ju föra med sig jättemycket spännande impulser, säger Nordell.