Söderhamn förbereder för nyanlända elever

1:42 min

Idag väntas besked om Stråtjäragården ska få bli boende för 20 ensamkommande barn - något som det finns stort behov av med tanke på hur många som är på flykt just nu.

På Bergviksskolan förberedde man sig igår på att ta emot de nya barnen. Något som man får hjälp med av Söderhamns kommuns samordnare för nyanlända elever, Viktoria Johansson.

– Det jag har gjort idag är att jag har förberett en lärare som ska ta emot och vara den som har mottagningssamtalen. Jag har också träffat rektor idag och vi har pratat för att förbereda skolan för att det nya boendet i Stråtjära ska öppna, säger Viktoria Johansson.

Så hur förberedda är ni på att det nu kanske kommer ännu mer ensamkommande?

– Jag skulle nog vilja säga att just i den här perioden nu så känns det som att vi är rätt förberedda. Vi vet att det händer och att det kommer att hända mycket nu och vi har en beredskap. Vi har kanske inte alla lärare på plats, det är en jättebrist på lärare idag, men vi vet att de kommer, säger samordnare Viktoria Johansson.

Det är bråda tider för Söderhamns samordnare för nyanlända elever just nu. Tolv grundskolebarn har just kommit till samhället tillsammans med sina familjer, femton ensamkommande barn väntas inom kort till ett boende centralt i Söderhamn och så väntas ytterligare tjugo till Stråtjära några mil från centrum.

Grundskolan i Bergvik är den som ska ta emot de nyanlända barnen som väntas komma till Stråtjära. Hur många det blir är oklart, det kan ju också finnas gymnasieelever där.

Men rektor Åsa Eng Eriksson tycker att skolan är bra förberedd och menar att kommunens arbete för att underlätta för både barnen och skolorna har fungerat bra.

– Ja alltså, vi fick ju våra första elever under vårterminen och då var det ju väldigt bra att vi kunde ta stöd och hjälp då av den samordnare som vi har, så det har varit jättebra.

Och så kommer det kanske fler nu då?

– Nu kan det komma fler här om någon vecka och då har vi ju lite mer beredskap, men vi är fortfarande i en lärprocess omkring det här. Så är det. Men det här stödet vi har är fantastiskt bra, säger Bergviksskolans rektor Åsa Eng Eriksson.