Nu avgörs äppelträdets framtid

1:25 min

Framtiden för det numera rikskända äppelträdet på söder i Gävle ska nu avgöras. Under torsdagsförmiddagen håller mark- och miljödomstolen i Östersund en så kallad syn av Sofiaparken och platsen där äppelträdet står.

– Vi ska ha ett sammanträde med syn där vi ska överpröva beslut av länsstyrelsen Gävleborg angående bygglov, säger Lars-Göran Bennmarker, rådman vid mark- och miljödomstolen i Östersund.

Det var förra våren som en oenig byggnads- och miljönämnd sa ja till bygglov för radhus, garage och soprum i Sofiaparken i Gävle. 

Men byggplanerna innebar att ett över hundra år gammalt äppelträd skulle tvingas bli till brasved, något som upprörde många. Äppelträdet är Norrlands största, har en krona som mäter 16 meter och uppges vara ungefär 200 år gammalt.

Bygglovet överklagades till länsstyrelsen – men avslogs. Då gick Naturskyddsföreningen i Gävleborg och två privatpersoner vidare och överklagade till mark- och miljödomstolen i Östersund, och det är alltså de som nu ska överpröva länsstyrelsens beslut.

I dag finns alla parter på plats för att uttrycka sina synpunkter och hålla en så kallad syn.

– Syn innebär att man tittar på plats hur det ser ut så att man får en bedömning om detta överensstämmer med de regler som finns, säger Lars-Göran Bennmarker, rådman på mark- och miljödomstolen.

Varför gör man en syn?

– Därför att vi ska få en större bedömning på plats och se hur det ser ut. Det är alltid nyttigt att se saker i verkligheten och inte bara på papperet.