Nu bestäms äppelträdets öde

0:55 min

Framtiden för Norrlands största äppelträd är fortfarande oviss. I dag gjorde mark- och miljödomstolen i Östersund en så kallad syn av platsen för att kunna avgöra ett överklagande om bygglov. 

Idag på förmiddagen höll Mark- och miljödomstolen en syn på platsen för det omstridda äppelträdet i centrala Gävle.

Trädet som kan vara 200 år gammalt riskerar att fällas på grund av ett nybygge - något som har överklagats.

Bland annat hade nya fakta kommit fram om detaljplanen, där äppelträdet inte ens nämndes.

– Jag tycker det var bra förhandlingar och jag har stor tillförsikt till det här. Jag tror att alla här förstår att trädet är väldigt värdefullt, sen så återstår det att se om de juridiska verktygen når att rädda trädet ur den aspekten, säger pomologen Sylve Rolandsson som intervjuades av Larry Forsberg under förmiddagen.