Stort behov av språkkunniga studiehandledare

1:39 min

Behovet av studiehandledare till nyanlända elever är stort i Gävle kommun. Studiehandledning är ett särskilt stöd för grundskoleelever som behöver få undervisningen förklarad på sitt modersmål och viktig för att eleven ska hänga med i skolan.

– Behovet av studiehandledare är stort. Vi har haft 22 annonser ute i sommar och många av dem är kombinationstjänster men sex av dem har varit rena studiehandledare, säger Anita Wahlberg, som är biträdande rektor på Andersbergsskolan och ansvarig för Gävle kommuns studiehandledning.

Hur har responsen varit på annonserna?

– Varierat. Vissa språk har vi många sökande på och andra språk har vi inga sökanden till.

På Anita Wahlbergs egen skola Andersbergsskolan i Gävle ges studiehandledning till elever på omkring åtta olika språk. Nyanlända elever behöver mycket stöd den första tiden för att förstå undervisningen och målsättningen är att barnens kunskapsutveckling inte ska stanna upp. Men bristen på studiehandledare riskerar att påverka utvecklingen negativt menar Anita Wahlberg.

– Alltså inlärningen av svenska språket försenas när de inte kan få den här snabbas responsen på mellan de olika språken. Men samtidigt hindras ju deras kunskapsutveckling också, förklarar hon.

Just nu när den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår ökar också behovet att studiehandledare. Många som anländer nu talar till exempel arabiska och somaliska och där är tillgången på studiehandledare god. Men på oromo, swahili, estniska och mongoliska saknas handledare.

– Dels för att det finns få personer i kommunen som pratar de språken men också för att vi söker på så få timmar. Vi fortsätter ju och söker personer som kan stödja i studiehandledning, säger Anita Wahlberg.