Bygglov för Biltema i Medskog

Biltema fick på fredagen bygglov för att öppna i Medskog utanför Hudiksvall. Det beslutades på ett extrainsatt sammanträde i byggnadsnämnden.

Miljöpartiet ville bordlägga frågan men i övrigt var det ett samstämmigt beslut, berättar Olle Borgström, ordförande i byggnadsnämnden, som tog initiativet till det extra sammanträdet.

- Det är ju företagsetableringar och nya jobb det är frågan om och då kan vi inte dra ärendet i långbänk, säger Olle Borgström till P4 Gävleborg.