Förmiddagen på plats

Cirkuslinjen hotad - lärare skyller på kommunen

1:50 min

På onsdag beslutar Utbildningsnämnden i Gävle om Cirkuslinjen på Vasaskolan ska läggas ner. I dag besökte Förmiddagen besökte gymnasiet, där lärarna hävdade sig vara motarbetade av kommunen. 

I dag går sex elever på Cirkuslinjen på Vasaskolan i Gävle. Programmet som har funnits sedan 1988 har riksintag, men utbildningens attraktionskraft har tydligt minskat under åren.

I Sverige finns ytterligare ett gymnasium med cirkusinriktning, i Botkyrka, och där fylls platserna till skillnad mot för Gävle med råge. Lärarna i Gävle säger att skillnaden mycket beror på att de har motarbetats av kommunen. Läraren Malin Pärnesten säger att de två skolorna, som båda har riksintag, borde samarbeta.

– Vi har efterlyst ett samarbete hur länge som helst. Men vad man än föreslår så blir man ju bara nedröstad. Det känns som om vi långsamt har blivit strypta av Gävle kommun, säger hon. 

Malin Pärnesten säger att Botkyrka har gjort allting rätt, och den kommunen känns som en riktig cirkusstad i dag, medan Gävle inte längre riktigt finns på kartan bland cirkusintresserade. 

– Till exempel har vi bett om att få hjälp med bostäder för att erbjuda riksintagna elever och deras föräldrar ett tryggt boende. Men vi fick inget gehör för det, säger Malin Pärnesten. 

Malin Pärnesten berättar också om hur ansvariga på programmet gjort en egen hemsida för att informera om programmet, men eftersom den inte hade rätt logotyp fick den stängas ned. 

Mikael Sanner ringde sedan upp Frank Stoor, förvaltningschef för Utbildning Gävle för att ge honom möjlighet att bemöta kritiken. Han sade sig inte känna igen bilden av att kommunen skulle motarbeta cirkusprogrammet.

Han menar att en orsak till att så få elever har sökt sig till cirkusgymnasiet är att antalet sökande till alla estetiska program har minskat i hela landet.

– Och det är ju inte bara det här året. Just nu går bara sex elever på programmet och det är alldeles för lite för att hålla igång helt enkelt, säger Frank Stoor.

När det gäller marknadsföringen av Cirkuslinjen menar Frank Stoor att det har funnits information, men den har ändå inte lett till att elever sökt. 

– Vi har ju också Kulturskolans inriktning, man kan alltså ha cirkus inom ramen för Kulturskolan men inga elever har ju sökt därifrån trots att man har haft cirkus på fritiden, säger han.

Enligt Frank Stoor var Kulturskolans aktivitet tänkt som en rekryteringsbas för gymnasieprogrammet, men av de elever som går Cirkusprogrammet idag är det ingen som kommer från Gävle kommun. 

– Och där kommer ju också det här med bostadssituationen. Det är bara att beklaga. Vi borde ju ha haft fler bostäder, men det har inte funnits, säger Frank Stoor.

Här nedan kan du höra Gävle Kommuns förvaltningschef bemöta kritiken från cirkuslärarna.