SDU Gävleborg: "Vi står bakom beslutet"

0:17 min

Sverigedemokraterna meddelade i helgen att de klipper bandet med ungdomsföreningen, SDU. I Gävleborg ser man dock inga problem över huvud taget med att bli uteslutna ur moderpartiet.

Hör hela utfrågningen av SDU och SD Gävleborg i artikeln.

– Under flera års tid har det saknas en samförståndsanda mellan ungdomsförbundet och moderpartiet. Det har funnits flera anledningar som gjort att vi tyvärr nu har blivit tvungna att klippa banden, säger Roger Hedlund, Sverigedemokratiskt riksdagsledamot från Gävleborg, som var med under mötet när beslutet togs att bryta helt med SDU.

Marcus Andersson är ordförande för SDU Gävleborg och ser ingen problematik i det som hänt. 

– Jag står bakom beslutet som partiledningen har tagit. Vi håller med om att det var en bra sak att avlägsna SDU från SD, säger han. 

Det var efter att Jessica Ohlson valdes till ordförande för SDU som bägaren rann över för moderpartiet Sverigedemokraterna som efter helgen valde att helt bryta med ungdomsförbundet.

– Det kommer nu i stället bildas ett ungdomsförbund inom partiet, som verkar gentemot ungdomar med ungdomsfrågor. SDU bildades 1998 fristående från moderpartiet och står inte i linje med vår anda, säger Roger Hedlund (SD).

Vad händer nu?

– Jag tror att väljarna kommer se att vi tar avstånd från extremism och att vi är ett seriöst parti. Vi väljer att ta namnet Sverigedemokraterna tills att den nya ungdomsrörelsen är färdig, säger Marcus Andersson (SDU).