Så ska skolan ge stöd till alla barn

1:32 min

"SAX-pedagogik". Så kallas Gävle kommuns insatser för skolelever på glid, alltså elever som kämpar med sociala problem, beroende, psykiska diagnoser och annan komplex problematik som hotar deras möjligheter att klara skolan.

Nyckelordet är samverkan säger Karina Vallström, en av tre lärare i den SAX-grupp som just nu tar form vid nyinvigda Vallbacksskolan i Gävle.

– Ja, det är kärnan! Att samverka när eleven har det svårt, säger hon.

Det är skolan, socialtjänsten och inte minst vuxna ansvarstagande i elevens egen krets som ska samverka. Och viktigt är att det här nätverket byggs upp kring eleven och sedan verkligen håller kontakt och tydligt slår fast vad och hur något ska göras och - kanske viktigast - vem som gör det. Det säger Jonas Eriksson, också han SAX pedagog på Vallbacksskolan:

– Om en elev exempelvis inte kommer till skolan: VEM ska då se till att hjälpa eleven till skolan och VEM har sedan ansvaret att hitta bra lösningar när han eller hon äntligen kommer till skolan? Sådant klargör vi på våra samverkansmöten, förklarar han.

Målsättningen för SAX-pedagogerna är lätt att formulera säger Karina Vallström:

– Att eleven ska klara skolan med godkända betyg. Det är enligt lag vår skyldighet att se till att det blir så, säger hon.

SAX-gruppen är den kommunala skolans svar på friskolan Magelungen i Gävle, en skola helt specialiserad på att ta emot elever som spårat ut i skolan. Men det finns en avgörande skillnad - Friskolan samlar ihop barn med problem, medan kommunen satsar på integration i vanliga klasser.

– Om jag som elev har egna svårigheter och sätts tillsammans med andra med problem, finns en risk att problemen ökar dramatiskt. Därför är det att föredra att försöka ha goda förebilder i ett så normalt sammanhang som möjligt, menar hon.

På den här punkten har alltså friskolan och den vanliga kommunala skolan olika ståndpunkter?

– Jag kan bara konstatera att vår verksamhet bygger på inkludering av eleven. Inkludering och samverkan, det är ledorden, säger Karina Vallström.