Praktiska gymnasiet hotas av höga böter

0:41 min

Det är stora brister på praktiska gymnasiet i Gävle. Det anser Skolinspektionen som nu hotar ägaren med böter på en halv miljon kronor om inte företaget rättar till brister på skolan.

Skolinspektionens tillsyn på Praktiska gymnasiet i Gävle visar att skolan inte håller tillräckligt hög kvalité. Både när det kommer till undervisningen och arbetet med eleverna.

Bland annat handlar det om att undervisningen inte utgår från examensmålen, att det inte finns ett tillräckligt lärarstöd för de elever som har behov av det och brister i arbetet med bedömning och betygsättande.

– Det är ett omfattande beslut där samtliga brister är allvarliga, säger Åsa Kildén på Skolinspektionen.

Skolinspektionen kräver nu att Praktiska Sverige AB rättar till bristerna före den 10 december 2015. Om inte, kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att företaget ska betala böter på 500 000 kronor.

Vid Skolinspektionens besök hade skolan 70 elever.