Gävleborg satsar på integration

1:10 min

Just nu kommer många flyktingar till Sverige och Gävleborg. Och i dag träffades Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg för att diskutera hur man på lång sikt ska bli bättre på att ta hand om de asylsökande som kommer till länet. 

– Vi är duktiga på att ta emot i Sverige, men vi är ganska dåliga på att se till att människor kommer ut och får utbildning och försörjning, säger Carina Löfgren, utvecklingsstrateg på Region Gävleborg.

I dag hölls en avstampsträff i Gävle där Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg bland annat pratade om att hjälpa verksamheter att komma igång med integration och mångfald. Myndigheterna kan till exempel vara en förmedlingslänk mellan stat, EU och länets kommuner.

– Arbetsmarknaden har behov av att rekrytera. Vi ser att vi behöver ha fler personer med eftergymnasial utbildning med gymnasiekompetens. Frågan är hur vi tillsammans kan hjälpas åt att bjuda in aktörer som normalt inte deltar i det här arbetet, säger Carina Löfgren.

Enligt Robert Larsson, integrationssamordnare på länsstyrelsen Gävleborg, handlar det i stort mycket om att förbättra samarbeten.

– Dels behöver vi, myndigheter och kommuner, samarbeta bättre när det gäller att hitta nätverksbyggande och kompetensutveckling. Men också rent praktiskt om hur man till exempel kan samarbeta över kommungränserna när det gäller svenskundervisning för invandrare, säger Robert Larsson.