Just nu

Ny bedrägerigrupp bildas inom Gävleborgspolisen

1:28 min

Polisen skapar nu en ny bedrägerigrupp som ska verka både i Gästrikland och Hälsingland. 10-15 poliser kommer att ingå i gruppen som sjösätts 1 januari 2016.

I dag arbetar de poliser som utreder bedrägerier lokalt, och har även hand om andra fall. Men nu kommer en ny grupp att skapas som bara satsar på den här typen av brottslighet.

Det här som ett led i ett tidigare beslut inom den nya polismyndigheten om att det ska finnas en bedrägerigrupp på polisområdesnivå, där Gästrikland och Hälsingland tillsammans bildar ett polisområde.

– Det här är en brottslighet som ökar och kräver stor kompetens. Ett mer samlat grepp av den typen av utredningar gör att man kan arbeta mer samlat och effektivt, säger Peter Drake, kommunikationschef för polisområde Mitt. 

Poliserna som har den här kompetensen är i dag hårt belastade, och det kan ta tid innan en utredning kan påbörjas.

Som P4 Gävleborg kunde berätta i morse har till exempel polisen inte ens börjat jobba med utredningen kring den så kallade Sekohärvan, som började nystas upp i början av juli. Förhoppningen är nu bland annat att köerna nu ska kortas och större bedrägeriärenden ska kunna få en handläggare fortare.

– Det är alltid bättre att utreda saker så fort det går, säger Peter Drake. 

Polisen tittar just nu på praktiska frågor kring hur bemanningen ska se ut inom den nya gruppen, var den ska hålla till och vilken typ av brottslighet inom det här området som ska utredas. En del av utredarna kan även komma att hämtas in från det civila. 

– För det krävs en viss kompetens som vi vill ha, ekonomisk kompetens och it-kompetens, säger Peter Drake.