Alléträd i Sandviken togs ned utan tillstånd

Länsstyrelsen Gävleborg polisanmäler nu ett fastighetsföretag för att utan tillstånd ha fällt 16 lindar längs Gävlevägen och Hyttgatan i centrala Sandviken.

13 av träden ska ha fällts i mitten av juni och tre under förra hösten.

Enligt polisanmälan utgjorde de fällda träden en del av ett tydligt system av alléer i centrala Sandviken.

Det var Sandvikens stadsarkitekt Helena Tallius-Myhrman som kontaktade länsstyrelsen och meddelade att Sandvikens kommun såg mycket allvarligt på händelsen och ifrågasatte om länsstyrelsen hade givit dispens för detta.

Helena Tallius-Myhrman säger till P4 Gävleborg att kommunen varit tydlig med att alléträden skulle bevaras i samband med bygglovsprocessen för en ny galleria.