Misstänkt miljöbrott i Sandviken

1:34 min

Fällningen av 16 friska lindar längs Gävlevägen och Hyttgatan i centrala Sandviken kan ha varit ett miljöbrott.

Det misstänker länsstyrelsen som nu anmält avverkningen till polisen.

Trädfällningen har orsakat ett långt hål i allén som kantar Gävlevägen - och Sandvikens stadsarkitekt Helena Tallius - Myhrman anser att ingreppet allvarligt har skadat Sandvikens stadsmiljö.

– Man har helt enkelt kapat en stor fin lindallé så att det uppstått en stor lucka i raden av träd. Det är tråkigt tycker jag, vi har förlorat något, säger hon.

Miljön tar tid att återställa

Förbipasserande Sandvikenbor uttrycker också de bedrövelse. Miljön har försämrats och det kommer att ta orimligt lång tid att återställa den, påpekar exempelvis Marie-Anne Åman och syftar då på sin egen höga ålder:

– Det är ju inte alls bra att de tar ner friska, fullvuxna träd. Det är jättesynd tycker jag, för jag kommer ju inte att uppleva att det kommer nya fina träd här!

Tillstånd saknades

I polisanmälan understryker Länsstyrelsen att just alléträd har ett biotopskydd som enligt Miljöbalken kräver dispens för att få fällas. Någon sådan har inte utfärdats för den ansvarige fastighetsägaren, vare sig när de tre första träden fälldes förra hösten eller när de övriga togs ner i somras.

Kommunen reagerade inte

Anders Ellström som vid tidpunkten ansvarade för utemiljön vid den aktuella fastigheten, tycker emellertid att stadsarkitekten Helena Tallius -Myhrman haft alla chanser att i tid stoppa avverkningen.

– Vi fällde ju några träd redan för ett år sedan och Helena sa då att hon skulle undersöka om det krävdes tillstånd för det och eventuellt anmäla avverkningen. Det kom ingen anmälan och efter ett helt år fällde vi i somras några träd till, säger han.

Det tog alltså ditt företag som intäkt för att det var helt okej att fälla de här träden?

– Det vill jag inte direkt påstå, men det var så vi tolkade det, säger Anders Ellström.