Länets vargstam har fördubblats

1:40 min

Vargstammen i Gävleborg har på bara ett års tid mer än fördubblats. Det visar Länsstyrelsen årliga rovdjursinventering som också slår fast att lodjursstammen är stabil och att både kungsörn och järv trivs fint i rovdjurslänet Gävleborg

Nu har vi svart på vitt på hur många rovdjur vi har i Gävleborg.

Länsstyrelsens Rovdjursinventering för 2014 och 2015 är klar och enligt Naturbevakaren Hans Nordin som ansvarar för sammanräkningen har antalet vargar fördubblats jämfört med de 30 tal individer som beräknades finnas i länet vid motsvarande undersökning i fjol. I dag, ett år senare, har vargreviren blivit fler och fler vargvalpar föds, konstaterar han:

– Vi har nu 10 vargrevir som berör Gävleborg, varav sex helt innanför länsgränserna.

Fler vargvalpar föds 

Intressantare är dock att föryngring har fastställts i sju av dessa revir. Förra året var det bara i tre revir som vargfödslar kunde konstateras. Det innebär att antalet vargar i länet ökat kraftigt på bara ett års tid:

– Vi kan då räkna med att vi nu har mellan 60 och 70 vargindivider i Gävleborg, säger Hans Nordin.

Det är alltså mer än en fördubbling?

– Ja, det stämmer. Vi har en fördubbling av vargar.

Järven trivs i Gävleborg 

Förutom en kraftigt ökad vargstam har Länsstyrelsen lyckats räkna ihop 83 lodjur fördelade på 15 familjer med ungar, ett drygt 50-tal kungsörnar och ännu mer imponerade, bilder på sällsyntheten järv tagna med automatiska fotostationer på flera ställen i länets norra delar.

– Ja, vi håller på att utarbeta metoder för att kunna räkna järv. Intrycket är att det går bra för den arten, säger Hans Nordin.

Björnräkningen som sker med DNA-analys av björnspillning har däremot fått vila den här inventeringssäsongen. Hans Nordin litar emellertid på att resultaten från 2012 ändå stämmer något så när:

– Då hade vi en inventering tillsammans med Dalarna. Bedömningen var att vi har ungefär 350 björnar i vårt län.

Vargjakts-debatten får nytt liv 

En direkt konsekvens av rovdjursräkningen är sannolikt att kraven på licensjakt på varg får nytt liv. Förra året blev det ingen jakt, men fördubblingen av vargstammen kan ändra på den saken. Det säger lantbrukaren Lotta Zetterlund, en av 14 representanter i Gävleborgs Viltförvaltningsdelegation som har beslutsrätten i den frågan.

– Ja, jag är övertygad om att vi inför kommande jaktsäsong nu måste vara med och plädera för jakt också här i Gävleborg, säger hon.