Ekonomidirektören: Det är väldigt tufft just nu

1:22 min

Med anledningen av krisen inom olje- och gasindustrin har Sandvik Materials Technology, SMT, i dag haft ett gemensamt möte i Sandviken med chefer och nyckelpersoner inom företaget. Och klart står nu att affärsområdet är i ett tufft ekonomiskt läge.

Bakgrunden är att verkstadskoncernens affärsområde det här året har drabbats hårt av osäkerhet på marknaden och krisen inom olje- och gasindustrin. SMT-cheferna ska därför nu diskutera läget och planera inför framtiden.

– På mötet ville vi informera våra 350 chefer om det tuffa ekonomiska läget och vad vi också måste göra här framöver för att klara av det, säger Andreas Burman som är ekonomidirektör på SMT.

Hur illa ställt är det med SMT?

– Om man pratar om marknaden så är det väldigt tufft. Samtidigt är vårt budskap att vi har mycket som vi kan göra själva. Vi kan och vill hantera den här situationen på bästa sätt, säger Burman.

SMT själva kallar dagens situation för att affärsområdet står inför "ett nytt normalläge". Det är snabba svängningar och man kan inte längre räkna med att få stöd från marknaden. 

Blir det något varsel?

– Det kan vi inte utesluta. Just nu har vi inte varslat, utan vi jobbar med våra flexibilitetslösningar och att kunna anpassa våra kostnader, säger Andreas Burman.

SMT:s vd Petra Einarsson menar att mycket har hänt på bara några år. Förr var det lättar att utifrån marknadsläget säga hur konjukturen låg och året därpå skulle komma att se ut.

– Nu känns det väldigt skakigt. Det är nästan så att det rör sig på sex månaders basis. Det här brukar benämnas som det nya normalläget. I det läget måste man också ändra sitt arbetssätt, och där är flexibilitet a och o, säger Petra Einarsson.

SMT har sedan tidigare fattat beslut om att få bort 480 personer under 2015, varav 380 redan har lämnat. Finns det en risk att fler tvingas lämna utöver de ni har räknat med?

– Den risken finns absolut. Men jag kan inte sia om det. Det är som att be mig att göra en prognos om hur marknadsläget ser ut om ett år. Vi måste hitta alla möjliga sätt att hantera den här situationen, säger Petra Einarsson.

SMT har omkring 3 500 anställda i Sandviken.