Populär sida läggs ner

1:53 min

Facebooksidan Musikbiblioteket i Gävle är för snäv i sin musikaliska skildring. Det anser chefen för biblioteket i Gävle som nu tagit beslut om att lägga ned sidan. 

Sidan som verkat för musikintresserade i Gävle har varit för enkelspårig och snäv, enligt Anette Johansson, chef för biblioteket i Gävle, som ligger bakom beslutet att nu lägga ned sidan på sociala medier.

– Den här sidan är utformad som ett koncept som är statiskt och fast. Utifrån perspektiven att inkludera många så är det här konceptet för snävt, säger Annette Johansson.

Facebooksidan Musikbiblioteket i Gävle som verkat i fem år bland musikintresserade läggs ned, ett beslut som enligt Annette Johansson handlar om att sidan är för snäv och saknar en musikaliska bred.

I dialog med ansvarig för sidan är man oense och Daniel Gustavsson som är en av de som figurerat på sidan, förstår inte beslutet.

– Jag ska väl ärligen säga att jag inte förstår beslutet till hundra procent. Det har kommit väldigt snabbt och ingen har pratat med mig om detta. Om man tittar på Facebookssidor inom biblioteksbranschen så är denna sida oerhört uppskattad, säger Daniel Gustavsson.

Enligt Annette Johansson ska man nu när sidan stängs ned se över hur man kommunicerar musiken i kommunen.

– Hur vi ska kommunicera och föra dialog kring musik och film kommer vi ta med oss när vi ska utveckla och se över våra dialogformer.

Beslutet om att lägga ned sidan har inte mottagits väl av dess användare.

– Jag har ju sett lite kommentarer och de var väldigt upprörda. De här är en av få Facebooksidor som fått egen utställning på Medborgarskolan och hamna i andra tidningar som bäst just nu, säger Daniel Gustavsson.