Osynliga handikapp uppmärksammas i Hudiksvall

1:29 min

Den här veckan fokuserar Hudiksvall på människors möjligheter att vara med överallt. Det kallas tillgänglighets- och funktionshindersvecka och handlar inte bara om entréer och rullstolsramper.

– Det är ju personer med ADHD, Aspergers och OCD, tvångstankar, den kategorin eftersom det inte är synliga handikapp, säger Anders Noreliusson från föreningen Attention i Hudiksvall.

Under tillgänglighetsveckan ska politiker och andra få prova på att vara i en handikappades situation, fastighets och affärsägare engageras i en debatt och Hudiksvalls bäst tillgängliga butik ska utses. Gunilla Gustin-Skoglund håller i arrangemanget.

– Vi vill under den här veckan uppmärksamma att tillgänglighet är bra för alla, inte bara en viss grupp. Och vi vet ju idag att vissa funktionsnedsättningar är inte synliga och det kan vara mycket svårare då att påvisa att behoven finns. Just när det gäller arbete och sysselsättning, komma ut och få ett riktigt arbete. Man ska inte behöva gå hemma och lida av onödig ohälsa som jag kallar det för, säger Gunilla Gustin-Skoglund. 

Det här vill Anders Noreliusson föreningen Attention i Hudiksvall.

– Öka förståelsen. Och vi från Attention försöker ju informera så mycket som möjligt om vardagssituationen för de här personerna, säger Anders Noreliusson.

Blir de bortglömda? 

– När man handikappanpassar så är det ju i regel de här synliga handikappen, om man sitter i rullstol eller är synskadad så syns de slags handikappen på ett annat sätt. Har man en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som det här rör sig om så ser du inte utanpå människan att han har ett handikapp eller en funktionsnedsättning, säger Anders Noreliusson föreningen Attention i Hudiksvall.