Hälften av befolkningen arbetar inte

1:33 min

Bara drygt hälften av befolkningen i Gävleborg har ett arbete att gå till och de som arbetar har allt fler att försörja. Det beror på att länsborna är gamla, sjuka och arbetslösa. 

Utvecklingen av Gävleborgs län är oroande och det är nästan lika många i länet som arbetar och de som inte arbetar. Det visar statistik som P4 Gävleborg tagit fram.

Av länets totala befolkning på sammanlagt 273 000 personer är:

* 110 000 yngre än 19 år eller äldre än 67 år – de arbetar inte.
* 26 000 personer är just nu arbetslösa
* 11 000 länsbor var sjukskrivna och 5000 var hemma och vårdade sjuka barn

Hur många som vårdar barn och är sjuka varierar ju månad för månad men utgör en betydelsefull grupp som inte heller arbetar fullt ut

Det återstår då runt 125 000 personer som faktiskt arbetar. 

Och de som arbetar har allt fler att försörja. Det som forskarna kallar försörjningskvoten visar att varje arbetande länsbo försörjer sig själv men också 20 % av ytterligare en länsbo. Forskartalet för Gävleborg är att 100 försörjer, förutom sig själva, också ytterligare 81 personer.

En annan försvårande faktor är att skillnaden mellan gruppen under 19 år och äldre än 67 år blir allt mindre.

* 53 000 i länet är äldre än 67 år 
* 57 000 är i åldern mellan 0-18 år

Den lilla skillnaden på 4000 unga räcker inte till att stärka länets arbetsmarknad, befolkningsökning eller ekonomiska kraft. Många unga lämnar ju dessutom länet för studier eller jobb.

Men invandringen till länet av utrikesfödda och människor på flykt blir avgörande för länets utveckling – om vi får dem att stanna säger forskarna. Den senaste statistiken från 2014 visar att sammanlagt 49 000 utrikesfödda eller barn till utrikesfödda bor, lever och verkar i länet. Det motsvarar 18 procent av länets befolkning