Akuten blir porten till vården

1:37 min

På onsdag stänger primärvårdens familjeläkarjour på Södertulls Hälsocentral i Gävle och flyttar till nya lokaler intill akuten vid Gävle sjukhus. Därmed blir det nu enbart vid akuten som plötsligt sjuka ska söka vård.

Orsaken till flytten är de som blir sjuka ändå inte söker vård som det är tänkt. Ja, många vet inte ens att det finns sjukvårdrådgivning och familjeläkarjour säger Åsa Linder, ansvarig för flyttprojektet:

– Däremot vet man akuten finns vid sjukhuset och att akutmottagningen är öppen dygnet runt. Därför väljer också många att åka direkt till akuten när man behöver hjälp, konstaterar hon.

Systemet anpassas till patienterna 

Den som blir sjuk ska ringa sjukvårdsrådgivningens telefonnummer 1177 och få en tid på familjeläkarjouren. Så är tänkt, men eftersom det inte fungerat ger nu Regionen upp försöken att styra patientströmmarna. Det är smartare att ha jouren vid akuten, där patienterna finns, konstaterar Åsa Linder.

– Därför anpassar vi nu organisationen efter hur människor söker vård, säger hon.

Familjeläkaren P.O. Hermansson i Gävle instämmer. Kommer inte patienterna till oss, måste vi flytta till dem, säger han:

– De flesta ser det som naturligt att åka till akuten när man blir akut sjuk. Nu anpassar vi oss till det och det blir den bästa lösningen för alla!

Akuten avlastas 

Riktigt nöjd är akutens chef Peter Sund som hoppas att det allt hårdare trycket på akuten nu äntligen kan komma att minska:

– Det har varit en ständig ökning och prognosen pekar på att omkring 47 000 patienter ska söka sig hit till akuten i år, säger han.

Hur välkommet är det då att Familjeläkarjouren kommer till akuten och förstärker?

– Det ser vi väldigt positivt på, säger Peter Sund.

Personalen andas ut 

Flytten gynnar alla försäkrar akutsjuksköterskan Eva Tunhult. Akutens personal avlastas och de många patienter som inte behöver akutvård behöver inte vänta så länge som fallet är i dag:

– Jag tycker att det är jättebra. Det är många som söker sig till akuten trots att de kan klarar sig utmärkt med en familjeläkare. Därmed minskar vår arbetsbörda samtidigt som väntetiderna kortas, säger hon.