Att koncentrera sig har ett pris

1:38 min

Det är bra att koncentrera sig på sin arbetsuppgift, men det kostar också genom att man missar annat som händer på jobbet eller i omgivningen. Just den känsliga balansen ska nu psykologiforskare fokusera på i ett nytt stort forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle.

Det handlar om situationer som de flesta känner igen. Det säger Patrik Sörqvist - doktor i teknisk psykolog, blivande professor och den som leder forskningsprojektet vid Högskolan i Gävle.

– Om du exempelvis sitter hemma och lyssnar på radio och blir väldigt absorberad av ett spännande nyhetsinslag, då kan det mycket väl hända att du inte hör dina barn som ber om hjälp med något, säger han.

Vardagsnära forskning

En sådan situation är naturligtvis välkänd av alla- mindre självklart är varför Högskolan nu satsar resurser på att studera ett sådant vardagligt fenomen?

– Det handlar om att förstå hur människan fungerar. Dels i arbetsmiljön som ofta ställer höga krav på koncentrationsförmågan, dels i vardagen när man exempelvis kör bil eller på annat sätt utför koncentrationskrävande uppgifter, säger Patrik Sörqvist.

Vetenskapsrådet betalar

Visst, det här är viktig grundforskning och det tycker också Vetenskapsrådet som för en gångs skull tittat bortom Universiteten och avsatt 2,25 miljoner kronor till Högskolan i Gävle och Patriks Sörqvist forskningsprojekt. Ytterligare en miljon kronor har Högskolan själv bidragit med.

Mänskliga försökskaniner

Praktiskt innebär projektet att forskarna ska blåsa små irriterande luftpuffar i ansiktet på försökspersoner som koncentrerar sig på uppgifter av olika svårighetsgrad.

Genom att studera försökspersonernas reflexmässiga blinkningar kan forskarna sedan mäta hur snabbt de vi sidan av den egentliga uppgiften lär sig mönstret av dessa luftpuffar.

Patrik Sörqvists teori är att inlärningstiden ökar när försökspersonerna är djupt fokuserade på något annat:

– Frågan vi ställer oss, är om inlärningskurvan går mycket långsammare när man har en koncentrationskrävande uppgift?

Vad tror du?

– Jag tror att det är så, men andra forskare har hävdat motsatsen, alltså att det INTE finns ett samband. Det gör projektet extra spännande, anser jag.

Utmanar etablerat vetande

Patrik Sörqvist är alltså väl medveten om att hans teorier utmanar etablerade sanningar. Han har föresatt sig att försöka ge tidigare forskare på området en smäll på fingrarna:

– Exakt! Det är en del av syftet!

Är det värt alla forskningsmiljoner? 

Absolut! Vi satsar de här pengarna på att bättre förstå hur människan fungerar och det är väl använda pengar, säger Patrik Sörqvist.

Tomas Groop
tomas.groop@sverigesradio.se
P4 Gävleborg