Unikt kraftledningsbygge i Ljusdal

1:33 min

Ett nytt kompositmaterial används nu i det elnät som ska ansluta en vindkraftanläggning i Järvsö till elnätet i Ljusdal. Färdigställt blir det Sveriges längsta sammanhängande sträcka av dyra men också hållbara, flexibla och framför allt miljövänliga kraftledningsstolpar i komposit.

Kraftledningsstolpar i komposit är mycket mer skonsamma för miljön än vad andra material är. Det säger Jan Ranström som för elnätbolaget Ellevios räkning leder anläggningsprojektet:

– Vi brukar använda impregnerade trästolpar, men nu handlar det om en slags plast, kan man kanske säga.

Telskopiska stolpar 

Stolparna består av sektioner med teleskopfunktion - den ena kan träs på den andra till avsevärd höjd.

– De kan faktiskt bli 55 meter höga, men i det här projektet blir de som mest 24 meter långa, säger Jan Ranström.

Det blir sammanlagt tre mil ledningar som ska förbinda Sörbys vindkraftby söder om Järvsö med elnätet i Ljusdal. 70 miljoner kostar ledningarna som på en sträcka av två kilometer bärs upp av den här typen av kanadensiska kompositstolpar.

Miljövänligt material

Det är ett dyrt men hållbart material som trots endast en centimeters tjocklek klarar stora belastningar och kan böjas och böjas tillbaka igen. Livslängd är hela 125 år, berättar Jan Ranström.

– Det har vi valt av flera anledningar. Dels vill vi skydda en vattentäkt, dels finns det vägkorsningar och ledningskorsningar som kräver större spann och högre höjd på stolparna, säger han.

Särskilt skyddet av vattentäkten blir lättare med kompositmaterialet:

– Det blir inga restprodukter alls av det här materialet. Dessutom är stolparna lätta och kräver inga tunga maskiner som annars kan vara olämpliga på känslig mark, säger Jan Ranström.

Dyker under Ljusnan 

Omkring tre mil elledning och optokabel har hittills lagts i kraftledningsgator men för anslutningen till riksnätet i Ljusdal har man dessutom tvingats borra sig under Ljusnan:

– Det var en magsårsframkallande operation, men nu har vi försökt göra en så kallad rörtryckning för två kabelförband under Ljusnan. Det ena har vi precis lyckats ta oss igenom med, berättar han.

Ännu återstår en hel del arbete och tidtabellen följs strikt:

– Hela bygget ska vara klart och satt i drift senast 21 mars nästa år, summerar Jan Ranström.

Hasse Persson
hasse.persson@sverigesradio.se
P4 Gävleborg