Sovande omsorgspersonal Lex Sarah-anmäls

Två omsorgsboenden i Gävle har nu Lex Sahra-anmälts sedan personalen sovit i stället för att ta hand om sina brukare. I båda fallen sov de anställda så djupt att de var svåra att väcka.

I det ena fallet somnade vaket vid en dödsbädd och kunde inte väckas ens när en sköterska kom in i rummet. TV:n stod på och patienten som befann sig i livets slutskede var vaken.

I det andra fallet, på ett annat omsorgsboende i Gävle, var det ingen som svarade på larmen från rummen. När en anställd på en angränsande avdelning undersökte saken, hittades en timanställd ansvarig nedbäddad och tungt sovande i ett TV-rum.