Migrationsverket vädjar om fler sängplatser

I ett brev till samtliga kommuner i Migrationsverkets region mitt, vädjar nu regionens chef Magnus Rodin om att kommunerna ska ställa i ordning fler evakueringsplatser för asylsökande. Det behövs nästan dubbelt så många platser än de som redan står till förfogande.

I landet som helhet behövs totalt 20 000 kommunala evakueringsplatser, vilket motsvaras omkring 2500 platser i Region mitts 60 kommuner.

I dag finns redan 1300 platser i ordningsställda i regionen, men det behövs ytterligare 1200 skriver Magnus Rodin. Det kan låta mycket, men om platserna fördelas jämt bland samtliga kommuner i regionen blir det ändå inte så många per kommun, påpekar han:

– Vi vädjar till kommunerna att göra sitt yttersta för att stödja oss när vi nu inte klarar att ge alla asylsökande tak över huvudet. Om alla kommuner i våra sex län bistår med totalt 40-50 platser var ger det cirka 2 500-3 000 sovplatser för människor som annars riskerar att stå utan tak över huvudet, säger Magnus Rodin.