#skummetihamre

"Det som hände i Hamre var olyckligt"

1:08 min

Utsläppet av brandskum i vattnet i byn Hamre utanför Hudiksvall i januari var olyckligt, enligt Naturskyddsföreningen. De vill se ett förbud mot de skadliga PFAS-ämnen som läckte ut vattnet.

I januari i år använde brandkåren en sorts b-skum vid en villabrand i byn Hamre utanför Hudiksvall. Skummet innehöll flera olika PFAS-ämnen, skadliga ämnen som är mycket svårbrytbara.

Ett fåtal av dessa ämnen är redan reglerade. Ämnet PFOS är sedan några år tillbaka förbjudet inom EU, och ämnet PFOA håller på att bli reglerat.

– Men av de nästan 3000 högflourerade ämnena är det många man inte vet så mycket om, säger Cecilia Hedfors, tillfällig chef för miljögifter på Naturskyddsföreningen.

Det stora flertalet av dessa PFAS-ämnen, en förkortning som står för per- och polyfluorerade alkylsyror, får man i dag använda.

Naturskyddsföreningen anser att lagstiftningen är problematisk, eftersom alla ämnen måste förbjudas var för sig. 

– Egentligen skulle man behöva reglera hela gruppen. Men lagstiftningen fungerar inte så i dag, man måste bevisa att varje ämne en och en är farlig innan man kan förbjuda det.

Som vi tidigare under tisdagen kunnat berätta kommer Kemikalieinspektionen nu att föreslå någon form av förbud kopplat till brandskum med PFAS i. Det välkomnat Naturskyddsföreningen. De vill att brandkårerna ska försöka använda brandskum utan de här skadliga ämnena. 

– Det so" hände i Hamre var olyckligt. Det finns flourfria brandskum som även används vid vissa flygplatser. De borde kunna användas i större utsträckning.

– Kanske kan man förbjuda de flourerande brandskummen, och sedan få söka tillstånd för att få använda dem när så krävs, till exempel i ett flygplan under flygning. Där kanske det behövs, säger säger Cecilia Hedfors.

Men hu farligt är det med PFAS i grundvattnet?

– PFAS ger inga akuta hälsofaror. Men de är kroniskt giftiga, misstänkt reproduktionsstörande, giftiga för vattenlevnadsorganismer och mycket svårnedbrytbara i naturen. Vi ser det här som problematiska ämnen, helt klart, säger Cecilia Hedfors.

Här kan du hitta artiklar från hela vår granskning #skummetihamre.