#oljepengar

Region Gävleborg satsar miljoner i miljöförstörande företag

1:51 min

Region Gävleborg har sparat 180 miljoner kronor av skattemedel i en fond där de internationella olje- och gasbolagen BP, Lundin Oil och Gazprom finns med. Fondplaceringen går helt emot de egna etiska regler som regionen satt upp. Det kan P4 Gävleborg i dag avslöja. 

Bo Svedberg är ekonomi och it-direktör på Region Gävleborg och säger så här när P4 Gävleborg avslöjar vilka företag som finns i fondportföljen.

– Jag gör inga särskilda reflexioner över det, så att säga... det gör jag inte, säger han.

Region Gävleborg tycks inte ha någon koll på vilka företag de satsar miljoner i av skattemedel. I fonden Skagen Global finns nämligen några av de mest kontroversiella bolagen i världen som ryska gasjätten Gazprom, svenska Lundin Oil och BP. De senare orsakade ju det största oljeutsläppet i historien 2010 i Mexikanska golfen då en av deras plattformar sjönk.

Regionens pensionsfond är värd omkring tre miljarder, drygt 180 miljoner ligger i Skagen Global. Men det är inget som tycks bekymra ekonomichefen Bo Svedberg.

– Vi har ju inget som står i vårt direktiv att vi inte får placera i oljebolag, säger han.

Men i direktiven för regionens fond står det just att miljöhänsyn ska tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Bo Svedberg berättar också att Region Gävleborg infört särskilda etiska undersökningar för att ha extra god koll på innehavet.

Det här borde ju ha kommit fram i rapporten?

– Ja, det kanske det gjorde, jag kan inte svara på det.

När P4 Gävleborg tar del av rapporten så blinkar varningslamporna redan efter två sidor. Där finns BP och den kazachiska gasjätten Kasmunaigaz finns upptagna. Båda företagen finns i Skagen Global och i rapporten beskrivs deras brott mot miljö och mänskliga rättigheter.
Bo Svedberg hänvisar sen till nästa etiska granskning av fondportföljen.

– Då kommer vi givetvis att påtala om inget hänt.

Men vem ska ni påtala det för, det är ju er portfölj?

– Ja, men vi påtalar det för Skagen fonder, givetvis, vi träffar ju dem.

Är inte ert maktmedel att dra er ur fonden och sälja innehavet?

– Självklart, det får vi väl överväga om vi ska göra det då, avslutar Bo Svedberg.

Fråga