Urusla kunskaper hos Bollnäs elever

1:24 min

Kunskapsnivån bland eleverna på de kommunala skolorna i Bollnäs sjunker. Andelen nior som gick ut i våras med behöriga betyg var sämre än på flera år. På Granbergsskolan hade endast hälften tillräckliga betyg för att söka till gymnasiet.

Det finns flera orsaker till att elevernas kunskapsnivå på de kommunala skolorna i Bollnäs dalar. Bland annat har det varit svårt att rekrytera behöriga lärare.

– Alla elever har rätt att klara sin utbildning, säger Kristoffer Lindberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Under många år har politikerna i Bollnäs haft fokus på att få en ekonomi i balans och det har gått ut över utbildningen och kvalitetsarbetet i skolorna tror Kristoffer Lindberg.

– Viss del av effektviseringen som gjorts har varit nödvändiga. Men visst är det så att när fokuset legat på att hålla budgeten i så många år blir ju det största uppdraget man har att ansvara för barns kunskap lidande. 

Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs har nu startat ett arbete för att förbättra resultaten. Skolor med sämre resultat får mer pengar. De faktorer som spelar in är föräldrars utbildningsbakgrund, andel barn från familjer som uppbär försörjningsstöd, antal år som eleven bott i Sverige och andel obehöriga till gymnasiet.

– Här blir Granbergsskolan vinnare, säger Kristoffer Lindberg.

Vem blir förlorare?

– Jag vill inte säga att någon blir förlorare utan här handlar det om att fördela om pengarna dit de gör mest nytta.


Andel behöriga avgångselever på Bollnäs kommunala skolor
(2010 års siffror inom parentes)
Arbråskolan: 69,2% (91,2)
Granbergsskolan: 50% (82,4)
Kilafors skola: 80% (89,5)