Äppelträdet i Gävle får kapas

1:21 min

Nu har domen i målet om det uppmärksammade äppelträdet i Gävle kommit. Och Mark- och miljödomstolen ger klartecken till att det omtvistade, och 200 år gamla, äppelträdet nu får kapas ner. 

– Jag är besviken över domstolens beslut och tycker att det är felaktigt att man inte har tagit hänsyn till våra argument där vi har framfört att trädet är otroligt värdefullt, säger Per-Olof Erickson, som är medlem i aktionsgruppen "Rädda äppelträdet". 

Mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden av bygglovet för radhus i Sofiaparken i Gävle och skriver: 

Det domstolen har att pröva är om bygglovet följer den lagakraftvunna detaljplanen och om andra skäl finns till varför bygglov inte kan beviljas. Av vad som har framkommit under målets handläggning tycks klart framgå att bygglovet följer detaljplanen. Äppelträdets betydelse har därvid ingen relevans.

Domen kan nu överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men då måste ett prövningstillstånd beviljas. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. 

Äppelträdet står i stadsdelen Söder i Gävle och är Norrlands största äppelträd. Krona mäter 16 meter och enligt experter är trädet omkring 200 år gammalt. Det ska nu istället byggas radhus på platsen. 

Rikard Hagman bor i området kring Äppelträdet och han tycker inte om att trädet nu får kapats. 

– Mycket tråkigt och kortsiktigt tänkande. Om man nu ska bygga här så kan man väl göra en fin parkanläggning och beskära lite så att trädet får stå kvar. För bort ska det inte tycker jag, säger han. 

Jörgen Edsvik (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att man nu kan sätta sig ner med byggherren för att prata. 

– Nu när domen har fallit kan vi inleda en förhandling och titta på om det finns några rimliga lösningar på den här marken, säger Jörgen Edsvik.