Allt du behöver veta om evakueringsboenden i länet

5:44 min

Mötet i Valbo i går om evakueringsboendet i Valbo Sportcentrum färgades av stor oro och missnöje. Eftermiddagen rätade ut frågetecknen kring flyktingboenden tillsammans med Migrationsverket.

I går hölls ett möte i Valbo, närmare bestämt i Sofiedalsskolans matsal. Det var Gävle kommun som höll möte för föräldrar, barn och grannar i Valbo.

Anledningen till mötet var att kommunen beslutat att Valbo Sportcentrum ska bli ett evakueringsboende för 80 personer som kommit till Sverige nyligen, och det under minst en månads tid. 

Kommunen hade missräknat intresset fullständigt, matsalen fylldes snabbt till brädden och man fick hålla två separata möten efter varandra.

Många på plats uttryckte oro inför att evakueringsboendet nu ska upprättas, och kommunen kunde inte svara på alla frågor från föräldrar och grannar.

Och många frågor ställdes som kommunen inte kunde svara på, eftersom det antingen handlar om ett ansvar som kommunen inte har, eller så visste de helt enkelt inte vad som gäller.

Eftermiddagen pratade med Migrationsverket för att få svar på många av de frågor som uppkom i går, men som inte kunde besvaras.

Joakim Jansson är sektionschef för Region Mitt på Migrationsverket.

En fråga som uppkom i går var om personerna som kommer att bo på evakueringsboendet har sökt asyl?

– Ja, absolut. Det har de gjort och de har också blivit registrerade och fått sin ansökan med i vårt system. 

Hur genomförs en asylprövning? 

– Det innebär att de söker skydd i Sverige beroende på omständigheter i det land de kommer ifrån. Det vi gör är att först registrera ansökan och sedan göra en utredning för att reda ut om det finns asylskäl som är tillräckliga för att man ska få permanent uppehållstillstånd eller inte.

Vad tittar man på i den utredningen?

– Man tittar på helheten; varifrån man kommer och vem man är som person. Sedan tittar man på om personen uppfyller de kriterier som lagen kräver för att man ska kunna få uppehållstillstånd. 

Hur tänker du när du hör om rädslan som framkom i går på mötet i Valbo, bland annat sas att 80 ISIS-krigare ska komma till Valbo nu?

– Det är naturligtvis inget roligt att höra, men så är givetvis inte fallet. Det finns inga tecken på att det skulle vara något som ens liknar det. Det är beklagligt att de känslorna finns, men jag känner inte den oron utifrån det Sverige ställer upp med.

Är det på grund av asylprövningen som du känner dig trygg?

– Absolut. Den ligger till grund för allt och där kontrollerar vi vilka människor som kommer, vad de har för bakgrund. Det har vi bra koll på i utredningen, sedan tänker jag även historiskt. Vi har inga sådana händelser bakåt i tiden.

Personerna kommer ju att röra sig i direkt anslutning till skolan, har föräldrarna något att vara oroliga för?

– Absolut inte. Det har man inte, man kan känna sig trygg. På boendet finns också personal som hjälper till. Vi har sett att när vi öppnar upp boenden så involveras de boende ganska snabbt i samhället.

Det fanns en stor oro bland föräldrarna i går, bland annat så handlar det om att personerna skulle bära med sig sjukdomar som vi inte vaccineras för längre – till exempel TBC, hur ser du på det? 

– Genom landstinget erbjuder vi hälsoundersökningar, och de genomförs. Jag skulle säga att vi har bra koll på det också, visar det sig att någon behöver sjukvård så ser vi till att de får den vård som behövs.